Om personvern i klientkontakt

Vi benytter oss av journalsystemet Konfidens i kontakt med våre individuelle klienter. Konfidens er valgt fordi det er utviklet i henhold til Datatilsynets bransjenorm for informasjonssikkerhet og er i tråd med EUs regelverk for GDPR. For oppdatert informasjon om hvordan datasikkerhet blir ivaretatt i dette systemet, trykk her.