Samarbeider om gjeld og psykisk helse

I sitt augustnummer i 2021 tok Psykologtidsskriftet for seg i hvilken grad fattigdom, økonomi og levekår integreres i psykologisk praksis.

I etterkant av artikkelserien ble Arne Holte kontaktet av en bank som hadde lest innleggene. Bank2 var interessert i å forstå mer av hvordan psykiske problemer kan påvirke økonomisk styring, og hvordan deres kunderådgivere kunne integrere kunnskap om psykisk helse i møte med kundene.

I samarbeid med Arne Holte, Christian Poppe og Arman Vestad kartla reynd bankens situasjon og nåværende praksis, og gjennomgikk hvordan psykologisk og sosiologisk forskning, samt vår kliniske og erfaringsbaserte kunnskap kunne benyttes til å støtte banken i deres uttalte mål om å ta større samfunnsansvar.

Reynd fikk i oppdrag å utarbeide en opplæringspakke som består av digital undervisning, fysiske arbeidsseminarer og praksisveiledning. Prosjektet skal også resultere i en prinsippstyrt veileder som tydeliggjør bankens policy i møte med klienter som er i en sårbar livssituasjon. Prosjektet har en tidsramme på 1 år.

Den 20.04 gjennomførte vi en Kick Off med hele banken, der temaet var hvordan gjeld og mislighold henger sammen med psykiske problemer. Når voksne sliter med økonomien får det ringvirkninger langt utover enkeltindividet – fra parforholdet til barn til nærmiljø og storsamfunn. Om Bank2 kan møte sine klienter med åpenhet og trygghet når det kommer til å tematisere disse sammenhengene, vil det bidra til å bygge ned stigmaet rundt økonomiske problemer og psykisk helse. Kan de også hjelpe klienter som befinner seg i økonomisk krise med å finne en vei videre, er det god samfunnsøkonomi. Vi er så spente på hva vi kan få til sammen!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *