Kategori: reynd

Reynd bidrar med medietrening

I forbindelse med spesialistutdannelsen i allmenn- og samfunnspsykologi bidrar Reynd inn med medietrening på første samling. Psykologutdannete er i en posisjon hvor man gjerne har fått tilnærmet gratis utdannelse til å fylle et mandat. En ting er møtet med klienten på terapikontoret – noe annet er å bruke stemmen sin til å formidle psykologfaglig kunnskap […]

Samarbeider om gjeld og psykisk helse

I sitt augustnummer i 2021 tok Psykologtidsskriftet for seg i hvilken grad fattigdom, økonomi og levekår integreres i psykologisk praksis. I etterkant av artikkelserien ble Arne Holte kontaktet av en bank som hadde lest innleggene. Bank2 var interessert i å forstå mer av hvordan psykiske problemer kan påvirke økonomisk styring, og hvordan deres kunderådgivere kunne […]

Arrangerer kurs til inntekt for Amnesty

Den 20.04.2022 arrangerte reynd, i samarbeid med de samfunnsengasjerte psykologene Aina Holmén, Cecilie Kolflaath Larsen, Katrin Glatz Brubakk og Ingvild Trøite Johnsen, kurset «Psykologrollen i møte med krig». Kurset var heldigitalt, og psykologforeningen forhåndsgodkjente kurset som et vedlikeholdskurs. Inntektene fra kurset gikk til inntekt for Amnesty Internationals arbeid i Ukraina. Alle som deltok på kurset […]

Arrangerer spesialistkurs for fremtidige samfunns-psykologer

Omtrent to ganger i året bidrar vi i reynd i utdanningen av nye allmenn- og samfunnspsykologer gjennom spesialistutdanningen i allmenn- og samfunnspsykologi. Dette kurset arrangeres i regi av Psykologforeningen. Under COVID 19-pandemien var vi nødt til å endre vårt fysiske kursopplegg til en heldigital løsning. Dette har vi fortsatt med også etter at restriksjonene i […]

Arrangerer den europeiske konferansen i samfunnspsykologi

Sommeren 2021 ble den europeiske samfunnspsykologikonferansen holdt i Oslo. Dette er en konferanse som er tilknyttet den europeiske samfunnspsykologforeningen ECPA, og som arrangeres jevnlig på ulike steder i Europa. Vi satt i den norske arrangementkomiteen sammen med de erfarne samfunnspsykologene Nicholas Carr og Mona Cecilie Nilsen, samt engasjerte studenter fra Psykologer uten grenser (PUG). På […]